Psychic Art & Tarot

Spiritualistiskt Medium & Healer

3inity

 

 

 

 

Andligt

inspirerad

Konst

 

 

 

Vad är Psychic Art?

Psychic Art är samlingsnamnet för den konst, teckningar, porträtt och målningar som görs inspirerade av andevärlden via ett medium. Psychic artists har förmågan att kommunicera med andevärlden och tillåter sig att bli influerade av andevärlden. Spirituel art är mest känt som andlig porträttmålning via mediumskap. Psychic art är nog den minst kända formen av mediumskap och speciellt här i Sverige.

Vad är en Auragraf?

Det finns andra namn för bilderna som skapas inspirerat av ett medium än psychic art nämligen även auragrafer d.v.s så som auramålning, själsbild och aurateckning. Jag föredrar att kalla mitt sätt att måla för auragrafi och bilden som skapas för en auragraf. En auragraf är en inspirerad symbolisk beskrivning och tolkning av en person och dess aura i bildform.

 

Hur går en sittning till?

Under en sittning "tonar jag in" och känner av din aura - jobbar "psychic". Det finns inget bra svenskt ord som jag hittat som kan beskriva innebörden med det engelska begreppet "psychic". Men innebörden är att det är min egen förmåga att känna av dina färger och de erfarenheter du har i din aura.

 

Jag blir samtidigt inspirerad från andevärlden via min konstnär de färger, former och symboler som representerar din personlighet, dina förhoppningar och önskningar, dina starka sidor och utmaningar i livet. I samband med att jag tecknar förklarar jag även färgernas betydelse. Ofta känner jag av nära och kära som gått över samt andliga vägledare under tiden som jag tecknar; Där det passar sig så nämner jag detta under sittningen eller så visar det sig på auragrafen.

 

Du är unik - lika så din Auragraf!

Ingen auragraf är den andra lik, det kan vara landskap, symboler eller abstrakt. Då varje målning är spontan och inspirerad från andevärlden, är det inte möjligt att välja vilken typ av stil teckningen ska ha.

Jag jobbar med torrpastell kritor av olika mjukhetsgrad på 90 grams A-3 papper och bilden får du med dig hem. Mötet tar cirka 30 minuter. Du får självklart spela in det som sägs.

Gör även på beställning med tolkning. Det enda jag behöver är ett foto på mottagaren och gärna namn.

 

 

 

 

 

 

 

Tarot

 

 

 

 

Vad är tarot och hur fungerar korten?

Tarot är en kortlek oftast med 78 kort som används för att ge fingervisningar om livet. Korten kan se mycket olika ut, men oftast är det symboliska bilder som tolkas på olika sätt. Det finns en uppsjö med olika tarotlekar, olika antal kort och med olika användningsområden. Tarot korten är symboliska hjälpmedel som underlättar för mig att "komma åt" informationen som finns runt situationen eller personen genom olika läggningar.

Hur går en läggning till?

När jag lägger korten för någon är det med syftet att på ett positivt sätt vägleda och belysa olika möjligheter beroende på frågeställningen. Det kan vara att inse vad man själv bidrar med, d.v.s hur man tänker och agerar i olika situationer och på så sätt får man en chans att eventuellt förändra sig. Det kan vara att äntligen inse ett omedvetet beteendemönster som man har med sig.

Visst kan korten ge fingervisningar om vad som komma skall. Det är ofta som de används i det syftet. Det är förklarligt då energin för möjligheterna redan finns hos personen man lägger korten för. Då anser jag att det är bättre att nämna att det finns positiva händelser som är på gång, om man så önskar och vill.

 

Det har med den fria viljan att göra!

Med det menar jag att om jag är medveten om att det finns något gott framför mig, skapar jag själv möjligheterna att det ska bli verklighet. Korten och dess tolkning ska aldrig styra valen, utan det är personens egen vilja och önskan som styr valen i livet. Det är därför jag lägger tarot först och främst med inriktning på självinsikt och utveckling. En tarotläggning tar ca 30 minuter, du kan självklart spela in sittningen om du vill.

 

 

Tänkvärt

"The longest journey is the journey inward."

 

Dag Hammarskjöld