Mediumskap

Spiritualistiskt Medium & Healer

3inity

 

 

 

 

 

Mediumskap

 

 

 

 

Vad är mentalt mediumskap?

Mentalt mediumskap är bara ett namn på förmågan att höja sin frekvens så man blir mottaglig för den information som våra andliga vänner och guider förmedlar till oss.

Det finns olika sätt att få informationen från andevärlden på; via clairvoyance - klarseende - då man ser objektivt eller subjektivt bilder och personer, clairaudience - klarhörande - då hör man objektivt eller subjektivt vad som sägs, clairsentience - klarkännande - då känner man av personligheter och egenskaper i sin egen kropp/inom sig, clairalience - klar luktande - då man får information via sitt luktsinne, clairgustance - klar smakande - när andevärlden använder mediumets smaksinne och clairknowing- klarvetande - då "bara vet man". Processerna sker alla via vårt mentala sinne därav namnet mentalt mediumskap.

Varför har vi en önskan om att kunna kommunicera med våra nära och kära som har gått över till andra sidan?

De flesta av oss vill veta om de vi saknar och sörjer, våra nära och kära, har överlevt döden, var de är och om de fortfarande är de samma som vi kände och älskade när de levde bland oss.

Vi överlever alla döden och går vidare till en plats som inte är separerad genom avstånd, utan genom dimension. Mediumskapet påvisar tydligt att kommunikation med våra nära och kära är möjligt och blir en otrolig källa av tröst - där får man hjälp med att släppa taget, lösa problem men framför allt har det en helande effekt.

 

Men varför vill då våra andliga vänner "komma tillbaka" och samtala med oss,

vad vill de säga?

Ett sätt att se på döden är som en resa. De flesta av oss vill gärna ringa hem och tala om att vi kommit fram till resmålet utan problem. Samma sak vill de vi förlorat göra. De vill bevisa att de faktiskt bara gjort en annan sorts resa och att allt är väl. Mediumet och dess mediala förmåga är därmed en symbolisk telefon som har tillgång till en telefonförbindelsen så samtalet kan ske.

 

Hur går en privatsittning till? Vad ska du göra?

Föreställ dig det här mötet som ett telefonsamtal; men om du bara nickar eller blinkar under samtalet, vet inte den på andra änden linjen om du uppfattar vad den sagt.

Men du ska absolut inte ge information - utan få! Så det enda Du behöver svara på är om du känner igen/accepterar det som berättas med ett Ja - Nej - Vet inte - Förstår inte. För att underlätta kontakten och mitt arbete behövs din rösts energi för att bekräfta länken.

Hur ska du kunna veta?

Under en sittning beskrivs personlighet, utseende, egenheter, jobb, minnen, relation och mycket annat som en bekräftelse på den kontakt som skapats och som bevis på att livet fortsätter efter döden. Bevis är ett svårt ord - för det är bara du som kan avgöra om det är ett bevis för dig - ingen annan!

När kontakten är bekräftad, och endast då, förmedlar jag den hälsning eller meddelande som ska framföras.

 

Vilken kommer?

Det kan vara flera som passar på att ta kontakt under en sittning, men det kan även vara bara en som är språkröret för de andra. Det är inte alltid den man vill ska komma som kommer. Då vill jag att du efter ett kort tag bara säger att du väntar på någon speciell så jag kan ta in den.

Det är faktiskt du som "ringer.." och jag "kopplar bara fram samtalet.."

 

Hur kommer informationen?

Jag jobbar med alla mina sinnen: oftast "bara vet jag" - claircogniance/knowing, men jag använder även clairvoyance (ser), clairhearing (hör) och clairsentience (känner).Informationen jag mottar är aldrig fel - det är bara jag som ibland missuppfattar den.

 

Hur går en medial demonstration eller storseans till?

Under en medial demonstration, eller seans som många säger, sker i princip samma sak som på en privat konsultation. Men det är inte brukligt att göra långa detaljerade kontakter när det är flera i publiken. Jag försöker hålla allt enkelt, bjuda på mig själv och hittar ofta en anledning till att locka till skratt.

För det mesta beskriver jag kontakten jag har, om det är ngt speciellt med utseendet, förhållande till mottagaren, egenskaper och annan specifik information jag får. Oftas jobbar jag med att den information jag får i början, ska endas EN i publiken förstå och acceptera tillfullo. När mottagaren har svarat ger jag ytterligare information som fastställer personligheten så mottagaren VET vem det är, sen lämnar jag ett kortare meddelande och avslutar kontakten. Jag lämnar inte ut någon privat information, utan det är sådant som är bättre lämpat för en privatsittning.

 

Gruppseanser

Det blir ett minnesvärt tillfälle då ni tillsammans får ta del av informationen från anhöriga som lever vidare på andra sidan. En gruppseans är mer intim och positiv och den passar för dig som aldrig varit på en seans likväl för dig som varit med om det tidigare, men som vill dela upplevelsen med dina vänner. Tyvärr, kanske inte alla kan få personlig kontakt, det beror på gruppens storlek. Vill ni att jag kommer till er så gör jag gärna det.

 

"Smörgåsbord"med max 6 personer

Ett populärt tema är "smörgåsbordet" d.v.s jag använder olika tekniker så som medialt, psychic art, tarot och läsa av auran. Då får alla närvarande något personligt. Runt 2 timmar tar det.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Mentalt

Mediumskap

  • Clairvoyance - Klarseende:

När du objektivet eller subjektivt kan se personer och bilder från Andevärlden.

  • Clairaudience - Klarhörande:

När du objektivt eller subjektivt kan höra vad vad som sägs.

  • Clairsentience - Klarkännande:

Då känner man av information som personlighet och egenskaper hos kontakten genom intryck i sin egen kropp.

  • Clairalience - Klar luktande:

När man känner dofter

  • Clairgustance - Klar smakande:

När man känner smaker

  • Claircogniance/knowing - Klarvetande: När man bara "vet"

 

En eller alla av dessa sinnen använder ett medium sig av. Oftast är en av dessa starkare.

Tänkvärt

If you don't create change, change will create you."

 

Matt Crawford